Varsel om Sameiermøte

Sameiermøte blir onsdag 2. april 2019

Forslag til saker som ønskes behandlet på årets Sameiermøte må være styret i hende innen onsdag 6.mars. Forslag leveres skriftlig enten på mail: soreideparken@gmail.com eller i styrets postkasse.

Saker som skal behandles på ordinær sameiermøte er nedfelt i Eierseksjonsloven §33 – §35.

Saker som ønskes behandlet og fattes vedtak om må ha forslag til vedtakstekst fra forslagsstiller.

Som alltid er valg ett av de viktige punktene på Sameiermøtet. Håper det er seksjonseiere som stiller seg positive til gå inn i styret. Det skal velges kandidater til styre og valgkomite på årets sameiermøte.

Hilsen
Finn Sæbø Styreleder